Máy Sốc Tim Ngoài Tự Động (AED)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nếu nạn nhân không phản ứng, ngưng thở hoặc thở bất thường, lập tức gọi 115, tiến hành CPR và cử người lấy AED.

Lưu ý: CPR vẫn cần duy trì liên tục trong quá trình sử dụng máy AED, chỉ ngưng CPR trong một số giai đoạn AED sạc pin, phân tích nhịp tim và sốc mà thôi

 

Khi AED được mang đến, bật máy lên và mở nắp.

 

Lấy tấm điện cực ra khỏi túi và đặt nên ngực nạn nhân. Tháo bỏ lớp giấy bảo vệ ở mặt dưới tấm điện cực

 

Đảm bảo không ai chạm vào nạn nhân khi AED đang phân tích nhịp tim

Nếu AED chỉ định nút sốc, nhấn nút sốc.

Nếu AED không chỉ định sốc, tiếp tục CPR nếu người bị nạn chưa có dấu hiệu sinh tồn, tự thở được sau 2 phút AED lại phân tích nhịp tim và chỉ định sốc hoặc tiếp tục CPR.

Nhận thông tin hữu ích từ ứng dụng ? Đồng ý Từ chối