BẤT TỈNH

Bước 1: Kiểm tra các mối nguy hiểm xung quanh

Dừng lại vài giây, nhìn xung quanh, kiểm tra các mối nguy hiểm. Đảm bảo an toàn cho bản thân.

Bước 2.1 - kiểm tra phản ứng của nạn nhân

 

Tiến vào kiểm tra phản ứng của nạn nhân.

Giữ khoảng cách, hỏi lớn: “Anh/ chị/ em/ cô/ chú ơi có sao không ?”.

Nếu nạn nhân không có phản ứng, vỗ lên vai nạn nhân và tiếp tục hỏi lớn.

Bước 2.2 - kiểm tra phản ứng của nạn nhân

Nếu nạn nhân không có phản ứng thì có thể kiểm tra phản ứng bằng một trong 2 cách:

1. Dùng ngón tay cái bấm vào vai

2. Nắm tay lại và dùng đốt ngón tay day vào giữa ngực (chấn thủy) của nạn nhân.

Bước 3: Gọi cấp cứu và trợ giúp

Nếu nạn nhân không có phản ứng, gọi ngay cấp cứu 115. Đồng thời gọi thêm trợ giúp nếu bạn chỉ có một mình.

TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI CỦA NẠN NHÂN ?

Vui lòng chọn bên dưới

 

CÓ PHẢN ỨNG

 

KHÔNG CÓ PHẢN ỨNG

Nhận thông tin hữu ích từ ứng dụng ? Đồng ý Từ chối