DR.CAB / DRS.ABCD

QUY TRÌNH TIẾP CẬN HIỆN TRƯỜNG

Danger 

Nguy hiểm

Kiểm tra các mối nguy hiểm xung quanh, đảm bảo an toàn cho bạn và người xung quanh trước khi tiếp cận hiện trường.

Response 

Phản ứng

Kiểm tra các phản ứng của người cần trợ giúp bằng cách gọi, lay, bấm vào vai làm đau xem họ có phản ứng gì không.

Xem hướng dẫn chi tiết

 

Send for help 

Gọi trợ giúp / 115

Gọi cấp cứu 115, đồng thời gọi thêm trợ giúp nếu chỉ có một mình.

Xem hướng dẫn cách gọi 115

 

Airway 

Mở đường thở

Mở đường thở cho họ bằng cách dùng 1 tay giữ trán, 1 tay giữ cằm đẩy mở rộng cổ lên trên

 

Breathing

Kiểm tra hơi thở

Dùng tai của mình áp vào vùng miệng mũi của người bị nạn và nghe xem họ còn thở hay không. Đồng thời tay mình có thể đặt nhẹ lên phần bụng ngực của họ để xem có nhấp nhô lên xuống hay không

 

CPR

Hồi sinh tim phổi

Nếu người đó không thở hoặc thở bất bình thường, lập tức thực hiện thao tác ép tim với 30 lực ép lên ngực (nhịp độ 2 lực ép/ 1giây) tiếp theo 2 lần thổi ngạt và tiếp tục chu trình 30-2 liên tục.

Xem hướng dẫn chi tiết

Defibrillator

Máy khử rung tim

Nếu có máy sốc tim ngoài tự động (AED), mở máy, làm theo hướng dẫn của AED và theo dõi tiến triển trong khi chờ xe cấp cứu.

Nhận thông tin hữu ích từ ứng dụng ? Đồng ý Từ chối