ĐUỐI NƯỚC

Còn thở

 

Nếu nạn nhân còn thở, đặt nạn nhân nằm nghiêng 1 bên.

Nhận thông tin hữu ích từ ứng dụng ? Đồng ý Từ chối