Vết cắn – Sinh vật biển

Bước 1

 

Dùng nhíp gắp gai, hoặc phần nhọn ra nếu nhìn thấy.

Bước 2

 

Sau đó chườm nước nóng vào vùng da bị tổn thương. Nước nóng giúp phân hủy nọc độc nhanh hơn.

Nhận thông tin hữu ích từ ứng dụng ? Đồng ý Từ chối