BẤT TỈNH – NẠN NHÂN NẰM SẤP

Bước 1

 

Qùy xuống bên cạnh nạn nhân. Đặt tay nạn nhân phía bạn lên qua đầu cơ thể nạn nhân.

Bước 2

 

Kéo bắp chân phía bên kia của nạn nhân chéo lên chân còn lại.

Bước 3

 

Dùng hai tay lăn nạn nhân về phía bạn.

Bước 4

 

Kéo khủy gối bên kia của nạn nhân tạo thế khóa.

Bước 5

Đặt bàn tay phía bên kia lên tay còn lại để nâng đầu nạn nhân lên làm thông thoáng đường thở. Hướng miệng nạn nhân về phía mặt đất để có thể nôn/ợ ra mặt đất.

Nhận thông tin hữu ích từ ứng dụng ? Đồng ý Từ chối