จมน้ำ

ยังหายใจอยู่

 

หากเหยื่อยังหายใจอยู่ ให้นอนตะแคงข้างหนึ่ง

Nhận thông tin hữu ích từ ứng dụng ? Đồng ý Từ chối