การทดสอบการหายใจ

ไม่มีปฏิกิริยา

 

หากเหยื่อไม่แสดงอาการใด ๆ แสดงว่าหมดสติ
ตรวจสอบการหายใจของเหยื่อ.
หากเหยื่อนอนหงาย ให้ยกคางขึ้นแล้วเงยศีรษะไปด้านหลัง
เอาหูแนบจมูกของเหยื่อแล้วฟังเสียงหายใจ
ดวงตามุ่งไปที่ช่องท้องและหน้าอกเพื่อดูว่าหายใจลำบากหรือไม่

สภาพปัจจุบันของเหยื่อ

Nhận thông tin hữu ích từ ứng dụng ? Đồng ý Từ chối