การจัดการฮอร์โมนเข้าสู่ทางเดินหายใจ

ไอได้ด้วยตัวเอง

 

หากเหยื่อสามารถไอได้ พวกเขาสามารถหายใจได้ ดังนั้นควรกระตุ้นให้พวกเขาไอต่อไป
เมื่อเหยื่อไอ ห้ามตีหลังเหยื่อโดยเด็ดขาด

ไอเองไม่ได้

 

หากผู้ป่วยไม่สามารถไอได้ นี่เป็นกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์และอาจเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว

กรุณาเลือกด้านล่าง

 

เหยื่อเป็นผู้ใหญ่

 

เหยื่อเป็นเด็กทารก

Nhận thông tin hữu ích từ ứng dụng ? Đồng ý Từ chối