พิษเกาะอยู่บนผิวหนัง

ส่วน 1

 

ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก

ขั้นตอนที่ 2

 

ล้างบริเวณที่ติดเชื้อด้วยน้ำสะอาด

Nhận thông tin hữu ích từ ứng dụng ? Đồng ý Từ chối