การรักษาอาการจมน้ำ

ส่วน 1

 

เมื่อคุณเห็นเหยื่อแสดงอาการจมน้ำ ให้รีบโยนสิ่งใดก็ตามที่สามารถเกาะติดและลอยไปยังเหยื่อได้

ขั้นตอนที่ 2

 

เข้าไปตรวจสอบปฏิกิริยาของเหยื่อ

หากเหยื่อไม่ตอบสนอง ให้โทร 911 และขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3

 

หลังจากนำผู้จมน้ำไปยังที่ปลอดภัยแล้ว ให้ตรวจสอบปฏิกิริยาและการหายใจของผู้จมน้ำ

Nhận thông tin hữu ích từ ứng dụng ? Đồng ý Từ chối