กัด – สัตว์ทะเล

ส่วน 1

 

ใช้แหนบเพื่อเอาหนามหรือส่วนที่แหลมคมออกหากพบเห็น

ขั้นตอนที่ 2

 

จากนั้นใช้น้ำร้อนทาบริเวณผิวที่เสียหาย น้ำร้อนช่วยสลายพิษได้เร็วขึ้น

Nhận thông tin hữu ích từ ứng dụng ? Đồng ý Từ chối