RẮN CẮN

Bước 1

 

Nạn nhân cần tuyệt đối bất động khi bị rắn cắn. Các nọc độc đang nằm dưới da.

BƯỚC 2

 

Dùng băng thun băng bó vết rắn cắn

BƯỚC 3

 

Sau đó, băng bó cả chi để nạn nhân hạn chế cử động.

BƯỚC 4

 

Băng quấn/ bó chi bị rắn cắn vào nẹp hoặc thanh gỗ để hạn chế tối đa cử động của chi đó.

Nhanh chóng khiên, cõng hoặc cáng nạn nhân đến bệnh viện.
Lưu ý: tuyệt đối không để nạn nhân tự bước đi khi bị rắn cắn.

Nhận thông tin hữu ích từ ứng dụng ? Đồng ý Từ chối