CHẤT ĐỘC DÍNH TRÊN DA

Bước 1

 

Cởi bỏ quần áo bị nhiễm độc.

Bước 2

 

Rửa bỏ vùng bị nhiễm với nước sạch.

Nhận thông tin hữu ích từ ứng dụng ? Đồng ý Từ chối