XỬ LÝ HÓC DỊ VẬT VÀO ĐƯỜNG THỞ

Tự ho được

 

Nếu nạn nhân có thể ho thì họ có thể thở được. Nên khuyến khích họ tiếp tục ho thêm.
Khi nạn nhân đang ho, tuyệt đối không đập vào lưng nạn nhân.

Không tự ho được

 

Nếu nạn nhân không ho được, thì đây là trường hợp cấp cứu, họ có thể tử vong nhanh.

Vui lòng chọn bên dưới:

 

NẠN NHÂN LÀ NGƯỜI LỚN

 

NẠN NHÂN LÀ TRẺ SƠ SINH

Nhận thông tin hữu ích từ ứng dụng ? Đồng ý Từ chối