Đưa người đuối nước lên bờ

Những phương pháp đưa người đuối nước dưới đây được sắp xếp theo thứ tự từ ít nguy hiểm đến nguy hiểm. Tuyệt đối không xuống nước cứu nạn nhân nếu không đảm bảo được an toàn cho bản thân. Đừng trở thành nạn nhân tiếp theo!

Tri hô, kêu cứu

Tri hô những người xung quanh cùng trợ giúp, gọi cấp cứu.

Hướng dẫn nạn nhân ngửa người và đạp chân để nổi.

 

Dùng cây dài hoặc vật thể khác để chạm gián tiếp

Dùng cây dài hoặc các vật thể đủ dài để nạn nhân có thể với tới, hạ người thấp xuống và kéo nạn nhân vào bờ.

 

Ném phao/ vật thể nổi

Ném phao hoặc vật thể nổi (VD: thùng xốp, thùng nhựa v.v.) về phía nạn nhân trong khoảng cách nạn nhân có thể với tới.

 

Ném dây 

Cuộn dây thành hai cuộn lớn cầm ở 2 tay, chân đạp lên một đầu dây. Ném dây về phía nạn nhân ở giữa 2 sải tay của nạn nhân.

 

Bơi và kéo nạn nhân bằng vật thể trung gian

Cầm theo một vật thể trung gian khi bơi về phía nạn nhận. Khi gần tới nạn nhân, đưa vật thể cho nạn nhân cầm một đầu, đầu còn lại do người cứu cầm. Sau đó bơi và kéo nạn nhân vào bờ.

Tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân hoặc để nạn nhân trèo lên người.

 

Bơi và kéo nạn nhân trực tiếp

Trong trường hợp không thể tìm được công cụ hỗ trợ, nếu cần phải chạm vào người nạn nhân để đưa nạn nhân lên thì cần tiếp cận nạn nhân từ phía sau. Sau đó nắm áo, tóc hoặc nắm cổ tay của nạn nhân từ mu bàn tay để nạn nhân không thể bám vào người cứu. Sau đó bơi và kéo nạn nhân vào bờ.

 

Bơi và đưa nạn nhân vào bờ bằng phao

Bơi gần tới nạn nhân và đưa phao cho nạn nhân bám vào. Sau đó tiếp cận nạn nhân từ phía sau, hai tay cùng bám lấy phao và kéo nạn nhân vào bờ.

Nhận thông tin hữu ích từ ứng dụng ? Đồng ý Từ chối